Lisää aiheesta selkäydinvamma ja COVID-19: espanjalaisessa kuntoutussairaalassa seitsemän tapausta

03.06.2020

Espanjan Toledossa todettiin isossa kuntoutussairaalassa koronaviruksen aiheuttama COVID-19 seitsemällä selkäydinvammaisella potilaalla. Referoin nyt tästä kirjoitettua artikkelia Clinical Features of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in a Cohort of Patients With Disability Due to Spinal Cord Injury; Miguel Rodríguez-Cola 1 , Irena Jiménez-Velasco 1 , Francisco Gutiérrez-Henares 2 , Elisa López-Dolado 2 , Claudia Gambarrutta-Malfatti 1 , Eduardo Vargas-Baquero 2 , Ángel Gil-Agudo 3 ". Artikkelin mukaan kaikki potilaat olivat toipumassa taudista, vaikka osa heistä oli melko iäkkäitä ja heidän vammatasonsa oli korkea.

Kyseessä on todella iso selkäydinvammaisia hoitava ja kuntouttava keskus, jossa on kaikkiaan 212 vuodepaikkaa. Artikkelin seitsemän potilaan keski-ikä oli 68 vuotta (nuorin 34 ja vanhin 75 vuotta), viidellä oli tetraplegia, kahdella paraplegia ja neljällä täydellinen vaurio selkäytimessä (AIS A). Neljän vammautumisesta oli alle kolme kuukautta aikaa. Lisäksi osa kuului riskiryhmään myös yleissairauksiensa vuoksi. Diagnoosin varmistuessa yleisin oire (6/7) oli kuume (rajana 37,5 astetta) ja seuraavaksi yleisin oli selkeä voimattomuus tai väsymys (5/7). 

Hengitysvaikeutta, lisääntynyt limaneritystä tai yskää oli kolmella seitsemästä. Oirekuva poikkesi hieman yleisistä COVID-19 potilasaineistoista, koska mm. yskä oli oireena vain alle puolella potilaista. Keuhkoröntgenkuvassa kuudella potilaalla oli lieviä tai selkeitä viitteitä keuhkokuumeesta. Kaikki potilaat ovat olleet toipumassa sairaudesta, tosin iäkkäämmät hitaasti. Kolme potilasta sai lisähappea, mutta yksikään ei tarvinnut hengityskonehoitoa.

Tämä artikkeli kuvasi tilannetta huhtikuun 4. päivään saakka yhdessä isossa syv-keskuksessa - siis oikeastaan epidemian alkuvaiheessa. Artikkelin potilasmäärä on pieni ja potilaat sekä heidän terveydentilansa taudin aikana on kuvattu hieman epätarkasti. Artikkelia kirjoitettaessa potilaat olivat vasta toipumisvaiheessa. Joka tapauksessa vaikuttaa silta, että tässä aineistossa jopa iäkkäät ja korkean vammatason tetraplegiapotilaat ovat selvinneet taudista suhteellisen hyvin. Tämä tieto tietysti on helpottava. Toistaiseksi olen löytänyt tietokannoista vain kaksi artikkelia tästä aiheesta (toisen olen referoinut jo aiemmin), mutta kesän mittaan niitä oletettavasti ilmestyy lisää.